De overzichtelijke regelcentrale

Productie op de snijmachine

Cut Center fungeert als rechtstreekse verbinding naar de snijmachine en ondersteunt u zo bij de productie. De software geeft ook per opdracht aanbevelingen voor de juiste gereedschappen.

Intelligente materialengegevensbank
Cut Center doet de gebruiker aanbevelingen voor een ideale gereedschapsconfiguratie voor de productie van een opdracht op basis van de beschikbare gereedschappen. Alle materialen in de voortdurend groeiende gegevensbank zijn al voorzien van de ideale bewerkingsparameters.

Bewaking van het gereedschapsgebruik
De software legt de afgelegde meters van alle gebruikte messen vast en vergelijkt ze met de huidige opdracht. Zo nodig geeft het systeem aanwijzingen om voor begin van de opdracht een nieuw mes te plaatsen, zodat de productie niet hoeft te worden onderbroken. 

Eenduidige opdrachtidentificatie
Op het materiaal aangebrachte QR-codes vereenvoudigen de eenduidige idenficatie van de huidige opdracht. Direct na het inlezen wordt de opdracht automatisch gestart.

E-mailmeldingen
De bediener bepaalt of en welke processen hij/zij via e-mail gemeld krijgt. Bijvoorbeeld bij het productie-einde, bij een onverwachte machinestilstand enz. 

Perfecte voorbeeldweergave
Voor een laatste controle simuleert u voor aanvang van de productie het snijwerk, naar keuze op het beeldscherm of rechtstreeks op de snijmachine.

Voor elke branche de juiste snijoplossing!
Grafisch
Verpakking
Leer
Textiel
Composiet
Technisch textiel
Speciaal