Perfectie tot in de details

Dubbele balk voor maximale productiviteit

Door twee onafhankelijk van elkaar werkende balken kan de doorstroom afhankelijk van de taak worden verdubbeld. De intelligente snijmachinebesturing verdeelt de werkzaamheden optimaal over de beide balken en zorgt zo voor een zo groot mogelijke productiviteit.

Flexibele gereedschapsconfiguratie

Voor beide balken van de D3 staat het bewezen, modulaire gereedschapsysteem ter beschikking. Definieer welke functies uw snijmachine moet vervullen en configureer uw individuele gereedschapcombinatie uit het Zünd-bouwdoossysteem.

Geïntegreerde gereedschapsinitialisatie

Snel, exact, tijdbesparend: het instellen van de messen, frezen en rilwielen gebeurt met een volautomatisch initialiseringssysteem. Handmatige instelwerkzaamheden om de snijdiepte vast te stellen, zijn overbodig geworden.

Ergonomie en afhandeling

De D3 kan met snijmachineverlengstukken en verschillende materiaalhanteringssystemen individueel worden geautomatiseerd. Daardoor neemt de productiviteit van de snijmachine aanzienlijk toe en worden handmatige werkzaamheden tot een minimum beperkt. De ergonomische constructie van de Zünd-snijmachine maakt het werk voor de bediener gemakkelijker, waardoor het rendement stijgt.

Volautomatische productie: BHS

Grote oppervlakken, hoogst mogelijke kwaliteit en flexibiliteit: met het Board Handling System produceert u de klok rond en beperkt u inspanningen door het personeel tot een minimum! Met de volautomatische plaattoevoer en -afname beperkt de inzet van personeel zich tot het beladen en afnemen van de gestapelde pallets.

Voor elke branche de juiste snijoplossing!
Grafisch
Verpakking
Leer
Textiel
Composiet
Technisch textiel
Speciaal