Zünd: overtuigend duurzaam

Naturteich im Innenhof der Zünd Systemtechnik AG

Onze groene kant

Als wereldwijd opererend bedrijf zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu. Wij zorgen ervoor dat onze werkzaamheden en producten zo min mogelijk invloed hebben op het milieu. En gaan verantwoord om met de ons ter beschikking gestelde hulpbronnen. Wij willen de mogelijkheden van de komende generatie niet in gevaar brengen. Een gelijk belang van economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid zien wij als basis voor onze activiteiten en als doel van onze onderneming.

Dachbegrünung bei der Zünd Systemtechnik AG

Gebouwen

Ons ecologisch denken en handelen moet van buiten zichtbaar en van binnen merkbaar zijn. De natuurlijke inrichting van onze omgeving en de duurzame, moderne architectuur weerspiegelen de verantwoordelijke omgang met mens en milieu. In de winter beschermen wij de natuur met gasverwarming en het gebruik van zonne-energie door grote glasoppervlakken. In de zomer scheppen wij een koel, maar milieuvriendelijk klimaat. Dit wordt mogelijk gemaakt door de automatische raamventilatie en de daglichtafhankelijke verlichtingsbesturing. Alle gebouwen zijn extensief begroeid, volgens het motto: wat wij de natuur aan grond afnemen, geven wij op het dak weer terug.

1. Minergie-P Industriegebäude der Schweiz

1ste Minergie-P-fabriek van Zwitserland

De gehele techniek met de geïsoleerde en dichte gebouwwanden voldoen aan de hoge eisen van de norm Minergie-P. Als energiebron dienen zes aardsondes met een diepte van elk 210 meter, in combinatie met een warmtepomp. In vergelijking met conventionele nieuwbouw verbruiken Minergie-P-gebouwen vijf keer minder energie en de CO2-uitstoot wordt beperkt tot minder dan twintig procent.

Photovoltaikanlage auf dem Dach der Zünd Systemtechnik AG

Fotovoltaïsche installatie

Sinds zomer 2013 is een installatie van zonnepanelen, met een vermogen van 112 kWp op een oppervlakte van 740 m² in bedrijf. De panelen zijn bij deze installatie naar het oosten en westen gericht, omdat wij niet maximale opbrengst en subsidiegelden nastreven. Maar juist over de hele dag verdeeld zo veel mogelijk onze eigen stroom willen gebruiken.

Blick in die Produktion der Zünd Systemtechnik AG

Inkoop en productie

Wij leggen onze ecologische zwaartepunten in de productie op energie- en hulpbronrendement. Uit respect voor de toekomstige generaties is voor ons een schone en milieuvriendelijke omgang met hulpbronnen zeer belangrijk. Daarom kiezen we voor toeleveranciers uit onze nabije omgeving: ongeveer 75% van de machinecomponenten stammen van bedrijven die maximaal 20 km weg liggen.

G3 Detailansicht

Producten

De gebruiksduur van een product is vanuit ecologisch oogpunt uiterst belangrijk. Hoe langer onze snijmachines bruikbaar zijn, hoe gunstiger de milieubalans uitvalt. Innovatieve techniek en hoogste fabricagekwaliteit garanderen geringe onderhoudskosten. De robuuste fabricage uit zich door betrouwbaarheid gedurende de hele levensduur. Wij hechten grote waarde aan een laag stroomverbruik en hoog energierendement. Geoptimaliseerde aandrijftechniek, slimme materiaalbehandelingssystemen en zeer moderne vacuümapparatuur brengen het energieverbruik omlaag en dragen zo bij aan een milieuvriendelijk product.

ISO 9001/14001 Logo

Milieubeheersysteem

Ons alomvattende milieubeheersysteem is sinds september 2009 gecertificeerd volgens de internationale milieunorm ISO 14001. Met de opzet van een milieubeheersysteem volgens de wereldwijd erkende standaard, zijn instrumenten gecreëerd voor een systematische sturing en documentatie van onze milieuactiviteiten. Zo laten we zien dat wij volgens deze normen verantwoordelijkheid voor ons handelen nemen. En voortdurend de gevolgen voor het milieu willen meten en verkleinen van onze processen, producten en diensten.

Voor elke branche de juiste snijoplossing!
Grafisch
Verpakking
Leer
Textiel
Composiet
Technisch textiel
Speciaal