ZCO-Software-1
Terug naar overzicht

Zünd Connect

De monitoringtool Zünd Connect ondersteunt de gebruiker bij het identificeren van mogelijkheden ter optimalisatie bij het digitaal snijden. Zünd Connect verzamelt productiegegevens van de gekoppelde snijmachines en verwerkt deze tot zinvolle kengetallen, zoals prestaties, beschikbaarheid en effectiviteit van de gehele installatie.

Beschikbaarheid van de machine

Hoge productiviteit

Een hoge mate van beschikbaarheid van de machine en een hoge productiviteit zijn van cruciaal belang voor winstgevend snijden. Dit is precies waar Zünd Connect op doelt; met de webgebaseerde monitoringtool behoudt u altijd het overzicht over de prestatiegegevens van uw snijmachines. Zünd Connect voorziet u van betrouwbare kengetallen die u helpen uw productie verder te optimaliseren.

ZCO_Meeting

Overzicht

Dit dashboard toont de productie in het verleden en toont bijvoorbeeld dagen met een slechte bezettingsgraad. Daartoe kan de gebruiker diverse schermen selecteren en wisselen tussen de effectiviteitsindex van de gehele installatie OEE, de beschikbaarheidsindex en de prestatie-index. Door te filteren op bepaalde lagen kunnen hier bovendien de prestaties van een laag ten opzichte van andere lagen worden vergeleken, waardoor eventueel benodigde scholing duidelijk wordt.

ZCO_Overview_EN-2

Opdrachtenlijst

De opdrachtenlijst toont hoe de verwerkte opdrachten zijn samengesteld en geeft de productieduur of snijafstand per opdracht weer. Schema's tonen onder de posten Materiaal, Gereedschap, Methode of Gebruik van gereedschap de tijd die werd gebruikt per post. De staafdiagrammen voor het materiaal tonen bijvoorbeeld de verwerkingstijd voor elke soort materiaal dat in de geselecteerde periode is gebruikt.

ZCO_JobInsights_EN

Detectie van verliezen

Verliezen worden in deze weergave weergegeven op basis van tijd. Het laat bijvoorbeeld zien wanneer productieonderbrekingen het meest frequent voorkwamen en dus tot verliezen hebben geleid. Verliezen worden weergegeven met bellen; hoe groter de bel, hoe groter de verliezen. De beschikbaarheids- en prestatieverliezen worden afzonderlijk weergegeven. Op die manier kunnen de taken die in belangrijke mate tot verliezen hebben geleid, worden opgespoord en nauwkeuriger worden onderzocht. 
Met de verliesdetectie kunnen tijdvensters, materialen of gereedschappen worden geïdentificeerd die verband kunnen houden met machineonderbrekingen.

ZCO_LossDetection_EN

Onderbrekingsstatistiek

De onderbrekingsstatistiek vermeldt de oorzaken van onderbrekingen in een lijst. Hierbij kunt u filteren op tijdstip, materiaal, bewerkingsmethode of gebruik van gereedschap. De statistische weergave toont de gebruiker hoeveel uren zijn snijmachines in een bepaalde periode niet hebben geproduceerd als gevolg van machineonderbrekingen.

ZCO_Interrupt_EN

Redenen voor Zünd Connect

  • Zünd Connect – helpt u om in de productie bereiken op te sporen die voor optimalisatie vatbaar zijn.
  • Zünd Connect – helpt u te achterhalen welke materialen, gereedschappen, methoden of gereedschappen zijn gebruikt en hoe vaak, en om eventuele foutbronnen op deze gebieden te vinden.
  • Zünd Connect – geeft antwoord op vragen als "Wanneer doen zich voornamelijk onderbrekingen voor?", "Wanneer is er vrije machinecapaciteit?" of "Hoe lang duren mijn omsteltijden?"
  • Zünd Connect helpt u te herkennen wanneer een ploeg extra scholing nodig heeft.
  • Zünd Connect helpt u te herkennen of bepaalde soorten onderbrekingen vaker voorkomen.
  • Zünd Connect geeft aanwijzingen over de vraag of extra personeel moet worden aangeworven of dat de automatiseringsgraad van de snijmachines moet worden verhoogd.

Zünd Connect is beschikbaar in de uitvoeringen "Monitor" en "Analyzer". Zoals de naam al doet vermoeden, concentreert "Monitor" zich op de grafisch voorbereide weergave van de effectiviteit van de gehele installatie. Bovendien is het gratis voor ZCC-gebruikers.

"Analyzer" maakt het mogelijk bronnen op te sporen die verantwoordelijk zijn voor verlies middels een handmatige analyse. "Analyzer" levert de hiervoor benodigde tools. De analyse en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen voor actie zijn aan de gebruiker.