Newsletter

Zünd Connect Framework

De door u gebruikte snijcutters van Zünd Systemtechnik AG (hierna Zünd genoemd) worden steeds intelligenter. De Zünd-cutters geven waardevolle informatie. Zünd Connect verzamelt deze informatie en geeft deze door aan Zünd om u duurzame toegevoegde waarde te kunnen bieden en de verdere ontwikkeling van het product te waarborgen. Dit framework beschrijft hoe dit werkt en maakt integraal deel uit van de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker.

1. Aan welke eisen moet worden voldaan?

  • U hebt een geldige licentie voor de ZCC-software.
  • Door de ZCC-software te installeren, verklaart u dat u dit framework hebt gelezen, begrepen en aanvaard, en geeft u uw toestemming voor de overdracht van de informatie. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit framework, mag u geen gebruik maken van de Zünd Connect-evaluaties op het Platform.
  • U hebt een geldige login nodig om toegang te krijgen tot de evaluaties.
  • De desbetreffende computer heeft een verbinding met het Zünd Connect Cloud-platform.

2. Welke informatie wordt verzameld en geëvalueerd en voor hoe lang?

De machineconfiguratie en informatie over het gebruik van de cutter worden doorgegeven. Deze laatste omvatten de verwerkingsstappen, foutmeldingen en de taakgegevens. 
Na deactivering van de transmissie wordt geen informatie meer verzameld. De reeds verzamelde informatie wordt bewaard overeenkomstig de punten 6 en 7. 

3. Waarom wordt deze informatie verzameld en geëvalueerd?

Zünd gebruikt deze informatie om de productiviteit en het gebruik van de cutter te berekenen en om mo-gelijke verbeterpunten vast te stellen. Zünd gebruikt de gegevens ook voor bedrijfscommunicatie en om Zünd-producten specifiek te optimaliseren en verder te ontwikkelen.
De licentiehouder is verantwoordelijk voor het opslaan en archiveren van de informatie. Zünd staat niet in voor de opslag en archivering van de informatie.

4. Met wie wordt deze informatie en analyse gedeeld en wie heeft toegang tot de informatie?

Zünd garandeert absolute vertrouwelijkheid en houdt zich aan het principe zo weinig mogelijk - zo veel als nodig. Dit betekent dat Zünd alleen informatie deelt met die personen voor wier activiteiten dit noodzakelijk is. 
Zünd verleent iedere klant uitsluitend toegang tot zijn eigen informatie en evaluaties.
De toegang tot de informatie is beperkt. Informatie en evaluaties van de cutter zijn beschikbaar voor: 

  • Uw werknemers met geldige login
  • Medewerkers van de verkoop- en servicepartners die voor u verantwoordelijk en bevoegd zijn 
  • Zünd-medewerkers die omgaan met IoT-informatie 
  • Zünd outsourcers 

5. Hoe wordt de informatie overgedragen en opgeslagen?

De informatie wordt verzonden via uw netwerk en het internet. Zünd verzendt de informatie versleuteld via HTTPS. Bovendien wordt de verbinding tussen de cutter en de cloud beveiligd met een certificaat. Via de gecodeerde transmissie en het certificaat worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot de informatie te voorkomen. 

6. Waar en hoe wordt de informatie opgeslagen?

De informatie wordt opgeslagen op servers in Europa of de VS en verwerkt namens Zünd. 

Zünd heeft alle outsourcingpartners zorgvuldig geselecteerd, zorgvuldig geïnstrueerd en zorgvuldig gecontroleerd. De uitbestedingscontracten zijn gedetailleerd en duidelijk geformuleerd. De uitbestedingspartners mogen de informatie alleen gebruiken zoals Zünd dat heeft toegestaan. Zij zijn aan dezelfde verplichtingen onderworpen, met inbegrip van verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging. 

7. Hoe lang wordt de informatie bewaard?

De informatie wordt zo lang bewaard als het beoogde doel dit vereist. De informatie die rechtstreeks door de cutter wordt verzameld, wordt niet langer dan 1,5 jaar bewaard. De evaluaties worden tot 3 jaar bewaard. Indien de verdere ontwikkeling van Zünd Connect dit vereist, kan Zünd deze termijnen zonder kennisgeving aanpassen. 

8. Wanneer wordt dit framework geactualiseerd?

Zünd behoudt zich het recht voor dit framework regelmatig te herzien om het aan te passen aan het toe-passelijke recht en de stand van de techniek. De huidige versie is te vinden op de homepage van Zünd.

9. Informatiestromen, transparantie en documentatie

Zünd heeft alle informatiestromen en gegevensbestanden zorgvuldig gedocumenteerd. Deze kunnen desgewenst bij Zünd worden bekeken. 

10. Wie is de contactpersoon voor dit framework?

Indien u vragen heeft over dit framework, kunt u contact opnemen met privacy@zund.com of Zünd Systemtechnik AG, Industriestrasse 8, 9450 Altstätten, Zwitserland. Zünd zorgt ervoor dat alle vragen worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke dochteronderneming.

Neem contact op!