ZST-Aussenansicht-Blumen

Gegevensbescherming

Zünd Group Privacybeleid

de

Zünd Systemtechnik AG, Industriestrasse 8, CH-9450 Altstätten en andere vennootschappen van de Zünd Group (hierna Zünd)

I. Waar gaat dit privacybeleid over?

1. In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt, onze website bezoekt, gebruik maakt van my.zund.com, onze producten en diensten bestelt of gebruikt, of solliciteert naar een baan. In dit privacybeleid worden ook uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toegelicht.

2. Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Zünd behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en houdt zich aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

II. Voor wie is dit privacybeleid bedoeld?

3. Onze gegevensverwerking betreft in de eerste plaats onze cliënten, maar ook andere personen wier gegevens wij verwerken. Dit privacybeleid geldt voor al onze activiteiten en ongeacht het kanaal dat u gebruikt om contact met ons op te nemen.

4. Dit privacybeleid is niet van toepassing indien een andere onderneming verantwoordelijk is voor een specifieke gegevensverwerking. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u een website van een derde bezoekt waarnaar door ons wordt doorgelinkt of wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden, zoals autoriteiten. Raadpleeg in deze gevallen het privacybeleid van het desbetreffende bedrijf.

III. Wie zijn we en wat doen we?

5. Zünd verkoopt en distribueert goederen (snijsystemen, zogenaamde cutters, software, accessoires, verbruiksgoederen, enz.) en diensten zowel via analoge (hierna offline-contracten) als via digitale handel op my.zund.com (hierna online-contracten).

6. Met my.zund.com biedt Zünd een digitaal toegangspunt. My.zund.com wordt voortdurend verder ontwikkeld met als doel een onderlinge uitwisseling van informatie, zoals het beheer van softwarelicenties of een overzicht van alle bij Zünd gekochte producten. Bovendien is er ook de mogelijkheid om producten via de webshop te bestellen.

IV. Welke informatie en gegevens verzamelen en verwerken wij en voor welke doeleinden?

A) Registratie

7. Er worden persoonsgegevens verzameld wanneer u zich bij ons registreert (offline of online). Wij hebben uw naam, adres, e-mailadres en andere persoonlijke details nodig.

B) Contact opnemen met, bezoeken en gebruiken van de website en MyZund

8. Buiten de registratie kunnen wij u om informatie vragen, bijvoorbeeld als u aanvullende producten en diensten van ons koopt, online of offline, of als u contact met ons opneemt over onze aanbiedingen/producten of een vacature. Indien u contact opneemt met Zünd, wordt de correspondentie opgeslagen voor toekomstige interacties in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen.

9. Wanneer u onze website, producten of diensten gebruikt, of op een andere manier met Zünd communiceert, kunnen wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer u zich registreert, zich abonneert op nieuwsbrieven, producten en diensten van ons koopt of vragen aan ons stelt. Wij gebruiken deze informatie om uw klantaccount bij ons te openen en te onderhouden, om u marketinginformatie te sturen, om u te voorzien van onze producten en diensten, u informatie over de levering te bieden en om uw vragen te beantwoorden.

C) Gebruik van Zünd Connect

10. Indien u de ZCC-software samen met de cutter gebruikt en de overdracht van informatie aan Zünd bij de installatie van de software niet hebt uitgeschakeld, zal de software informatie over het gebruik ervan naar Zünd sturen om duurzame toegevoegde waarde voor u en Zünd te genereren. Deze informatie is beschikbaar in het gedeelte Zünd Connect op my.zund.com. U kunt zo nodig ook de overdracht van informatie verhinderen.

11. Voor meer informatie over het soort informatie, hoe deze wordt gebruikt, hoe deze wordt gecodeerd en hoe lang deze wordt bewaard, enz., verwijzen wij u naar het Zünd Connect Framework, dat toegankelijk is via de volgende link: https://www.zund.com/nl/zuend-connect-framework

D) Enquêtes

12. Van tijd tot tijd kan Zünd u vragen om deel te nemen aan enquêtes voor interne statistische doeleinden. Zünd maakt deze enquêtes om uw interesses en/of klanttevredenheid te analyseren. Het enige doel van deze enquêtes is het verbeteren van de klantervaring. Deze evaluaties worden samengevoegd en als geheel geanalyseerd.

E) Nieuwsbrief

13. Wij gebruiken uw gegevens onder andere ook om evenementen, wedstrijden of enquêtes aan te kondigen en om u informatie te sturen over producten en diensten van Zünd, Zünd-vestigingen en -partners. Zünd gebruikt dit type contact op een gematigde manier. Als u hier niet mee akkoord gaat, kunt u zich via e-mail afmelden van elk vorm van contact door Zünd.

14. De persoonsgegevens stellen ons in staat om u op maat gemaakte marketinginformatie te verstrekken. Dit stelt ons in staat om een betere klantgerichte service te bieden. Ons doel is om een langdurige relatie met onze klanten op te bouwen en te onderhouden.

F) Oormerking

15. Wij gebruiken de informatie en gegevens die wij met onze producten en diensten verzamelen alleen voor de doeleinden waarvoor u ons de gegevens verstrekt. Daartoe behoren het gebruik en de frequentie van het gebruik, prestatiebewaking en effectiviteitsanalyses van onze producten en diensten, de verificatie van de naleving van onze bedrijfsvoorwaarden, het vaststellen van de compatibiliteit met systemen/producten/diensten van derden, het plannen van toekomstige strategieën, het plannen van de levenscyclus van producten/diensten/functies en de terugtrekking ervan, het uitvoeren van spam-, dreigings- en andere analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het uitbreiden van bestaande producten en diensten, het verhelpen van productdefecten en het opstellen van statistische en trendanalyses.

16. Al deze items kunnen af en toe worden gekoppeld aan persoonsgegevens zoals gebruikersnamen, machine-identificatienummers, domeinnamen en IP-adressen, bestandsnamen of -paden.

G) Lead Forensics

Voor marketing- en optimalisatiedoeleinden worden op deze website producten en diensten van het bedrijf Lead Forensics Limited gebruikt. Het adres van het hoofdkantoor van Lead Forensics Ltd. is 3000 Lakeside, North Harbour, Western Road, Portsmouth, PO6 3EN, Groot-Brittannië.

Onze website heeft een trackingcode van Lead Forensics. Zünd werkt met software van Lead Forensicsom bedrijfsgerelateerde gegevens in de B2B-omgeving te beheren. In het geanonimiseerde webverkeer worden daarbij de business-IP van websitebezoekers en de ermee gepaard gaande bedrijfsinformatie gelezen en voor marketingdoeleinden verwerkt. Lead Forensics legt gegevens van uw organisatie vast, waarbij een rechtstreekse koppeling aan personen is uitgesloten. Meer informatie vindt u op www.leadforensics.com/privacy-policy.

V. Hoe verwerken wij persoonsgegevens wanneer u zund.com of my.zund.com bezoekt?

A) Web Tracking

17. Op www.zund.com en www.my.zund.com wordt op basis van onze bedrijfsvoorwaarden informatie verzameld over het gedrag van websitebezoekers. Dit gebeurt voor marketingdoeleinden en uitsluitend in anonieme vorm. De gegevens worden met een cookie (tekstbestand) op uw computer opgeslagen en helpen ons om uw gebruikersgedrag op de website op een anonieme manier te analyseren. Door uw gebruikersgedrag te analyseren, kunnen wij u gepersonaliseerde inhoud aanbieden op de website of het klantenportaal my.zund.com.

18. Zo zien wij bijvoorbeeld vanuit welke stad een websitebezoeker onze site bezoekt, welke browser wordt gebruikt en welke gedeelten van onze website zijn bezocht. Directe persoonlijke verbindingen zijn hierbij uitgesloten. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om de gebruikerservaring en ons informatieaanbod te verbeteren. Daarom worden alle IP-adressen ingekort en zijn ze alleen in anonieme vorm beschikbaar. Er is geen ander doel en de gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden zonder tijdslimiet opgeslagen.

19. Bezoekers van de website hebben te allen tijde de mogelijkheid om de instelling van individuele of alle cookies (noodzakelijke, analytische, marketing- of andere cookies) te aanvaarden of te weigeren. Als alle cookies worden geweigerd, wordt er niets bijgehouden. Meer informatie over cookies is te vinden in de cookieverklaring: https://www.cookiehub.com/about-cookies

20. Let op het volgende: Het weigeren (opt-out) van cookies gebeurt in de cookie-instellingen. Als alle cookies op uw computer worden verwijderd, zal deze opt-out cookie ook worden verwijderd. Dit betekent dat als u de cookies nog steeds wilt weigeren, u de opt-out-cookie opnieuw moet toevoegen. Deze cookies worden per browser en per computer ingesteld.

B) Re-targeting

21. Op www.zund.com en www.my.zund.com wordt re-targeting-technologie gebruikt. Dit stelt ons in staat om gerichte marketinginformatie te sturen naar elke bezoeker die interesse heeft getoond in onze winkel of onze producten. De basis hiervoor is een op cookies gebaseerde analyse van het gedrag van de gebruiker. Uiteraard worden er geen persoonsgegevens opgeslagen en wordt de re-targeting technologie gebruikt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de door u gekozen instellingen.

C) Functies van derden

22. Onze websites bevatten functies van verschillende diensten van derden. Zünd heeft geen invloed op de inhoud ervan en kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Gelieve daarom het privacybeleid van de derden in acht te nemen. Zünd laat op de websites transparant zien om welke derde partijen het gaat (o.a. Google, Facebook, Linkedin, Twitter, Pinterest, Instagram, Youtube, Flickr).

23. We gebruiken zogenaamde tracking-pixels, kleine beeldbestanden waarmee het surfgedrag van bezoekers kan worden geanalyseerd. Er worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen.

D) Google Analytics

24. Als u ermee akkoord gaat, wordt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"), gebruikt op onze website. Het gebruik omvat de Universal Analytics-modus. Hierdoor kunnen gegevens worden toegewezen, sessies en interacties op verschillende eindapparaten aan een gepseudonimiseerde gebruikers-ID worden toegewezen en kunnen de activiteiten van een gebruiker op verschillende eindapparaten worden geanalyseerd.

25. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers met de website omgaan. De door de cookie gegenereerde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering is ingeschakeld, zal Google uw IP-adres binnen de EU-lidstaten inkorten. Het volledige IP-adres wordt slechts in zeldzame gevallen naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Op onze homepage is Google Analytics aangevuld met IP-anonimisering, zodat een anonieme registratie van IP-adressen gegarandeerd is (IP Masking). De IP-adressen die uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, zijn niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Google Analytics Terms of Google Policies.

26. Google mag de verzamelde informatie voor de websitebeheerder gebruiken om rapporten over de websiteactiviteiten te genereren en mag de websitebeheerder andere diensten met betrekking tot de website en het internetgebruik leveren.

27. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming volgens https://gdpr-info.eu/art-6-gdpr. De ontvanger van de verzamelde gegevens is Google. Persoonsgegevens worden naar de VS doorgegeven nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. De door Zünd verzonden gegevens en de bijbehorende cookies en gebruikersidentificaties worden na 14 maanden automatisch gewist. Alle gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

28. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de cookie-opslag in uw browser te blokkeren. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verwerkt die door cookies worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door deze Add-on te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deein Browser-Plug-In

E) Google Maps

29. Om onze verschillende locaties te laten zien, is Google Maps in onze website geïntegreerd. Zodra u onze locatie invoert, wordt u automatisch verbonden met Google Maps. Wij raden u aan het privacybeleid van Google Maps te lezen, aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de verwerking van persoonsgegevens door Google Maps.

F) Nieuwsbrief

30. Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden gegevens gevraagd over de bedrijfstak, de taal, enz. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord dat wij uw gedrag op onze websites evalueren en u zo een nieuwsbrief sturen die aansluit bij uw interesses. Daarnaast worden uw gegevens opgeslagen voor marktonderzoek en marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw gegevens ook om de effectiviteit van onze websites te analyseren en continu te verbeteren.

VI. Met wie kunnen deze informatie en gegevens worden gedeeld?

A) Groepen van gegevensontvangers

31. We kunnen uw informatie en persoonsgegevens delen met de volgende groepen:

  • Bedrijven binnen de Zünd Group, externe dienstverleners, leveranciers, agenten en andere organisaties die diensten op het gebied van gegevensverwerking leveren (bijvoorbeeld om een productlevering te ondersteunen of extra functionaliteit te leveren of om de veiligheid van onze website, producten of diensten te verbeteren) of aan andere partijen die namens ons gegevens verwerken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven.
  • Wij gebruiken MailChimp om klanten nieuwsbrieven te sturen. Dit is een Amerikaans nieuwsbrief-platform van The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. De e-mailadressen van onze klanten en andere vrijwillig verstrekte gegevens worden dus opgeslagen op MailChimp-servers in de VS. MailChimp gebruikt de informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Mailchip.
  • Aan onze geautoriseerde wederverkopers of andere verkooppartners om uw bestelling of verzoek uit te voeren, uw abonnementen te beheren, technische of klantenondersteuning te bieden, u op de hoogte te stellen van een nieuw product of het verlopen of verlengen van een abonnement of dienst, of om enige andere reden waarmee u akkoord gaat wanneer wij uw gegevens verzamelen.
  • Aan overheidsdepartementen, rechtbanken en andere officiële instanties indien wij van mening zijn dat het nodig is om de gegevens vrij te geven (i) onder de toepasselijke wetgeving (ii) om onze rechten uit te oefenen, uit te voeren of te verdedigen of om eventuele schade te beperken of (iii) om de belangen, privacy, veiligheid van u of onze klanten of een andere persoon te beschermen.
  • Aan een andere persoon met uw toestemming voor openbaarmaking.

B) Zorgvuldigheid

32. Wanneer we persoonsgegevens delen, nemen we alle nodige stappen om ervoor te zorgen dat de informatie veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid wordt behandeld. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het samenvoegen of anonimiseren van informatie zodat deze niet door een derde partij kan worden gebruikt om u te identificeren.

33. Zünd selecteert haar onderaannemers zorgvuldig en instrueert en controleert hen zorgvuldig.

C) Overdracht naar het buitenland

34. Indien de ontvangers van de persoonsgegevens zich in het buitenland bevinden, waarborgen wij de bescherming van uw persoonsgegevens op passende wijze en leven wij de wetgeving inzake gegevensbescherming na.

VII. Hoe lang bewaren wij uw informatie en gegevens?

35. De informatie en de gegevens worden zo lang opgeslagen als het beoogde doel vereist, in het geval van contracten ten minste voor de duur van de contractuele relatie.

36. Wij slaan ook persoonsgegevens op als wij een legitiem belang hebben bij het opslaan ervan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien wij deze persoonsgegevens nodig hebben om vorderingen af te dwingen of ons daartegen te verweren, of om te zorgen voor opslag- en archiveringsverplichtingen en IT-beveiliging. Wij bewaren uw persoonsgegevens ook zolang zij onderworpen zijn aan een wettelijke bewaarplicht. Voor bepaalde gegevens geldt een bewaartermijn van tien jaar, voor andere een kortere.

37. Zünd controleert voortdurend of het bewaren van informatie en gegevens nog noodzakelijk is. Na het verstrijken van de betreffende termijn worden uw persoonsgegevens door ons gewist of anoniem gemaakt.

VIII. Hoe kunt u uw gegevens inzien, bewerken of verwijderen?

38. Als u uw gegevens wilt inzien of corrigeren, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Zünd controleert ook voortdurend of de gegevens moeten worden gecorrigeerd.

39. Bovendien kunt u ons op elk moment verzoeken de verwerking van uw gegevens te stoppen, uw persoonsgegevens te verwijderen of een uittreksel van uw gegevens opvragen. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

40. Als u de verwijdering van uw persoonsgegevens aanvraagt, zullen wij u binnen een maand op de hoogte brengen van onze acties. Als aan de voorwaarden voor verwijdering is voldaan, worden uw gegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. Als u de verwijdering van uw gegevens wenst, maar er bestaat een commerciële geschiedenis, worden voor- en achternamen in onze systemen geanonimiseerd.

41. U hebt het recht om u op elk moment uit te schrijven voor onze marketingcommunicatie-campagnes. Normaal gesproken kunt u dit doen door te klikken op een "afmelden" of "unsubscribe" link in de marketing-e-mails die wij u sturen. Tevens, of om af te zien van alle andere marketingactiviteiten (zoals post- of telemarketing), kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

IX. Hoe zit het met links naar andere websites?

42. Dit privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die door ons wordt verzameld. Wanneer wij links naar sites van derden aanbieden (via onze website, een product of een dienst, of in een e-mail), erkent u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of de privacypraktijken van die sites van derden. We moedigen onze gebruikers aan om het privacybeleid van sites van derden te lezen wanneer ze onze site verlaten.

43. Zünd is niet aansprakelijk voor juridische geschillen, verliezen of schade die kunnen ontstaan door of in verband met het gebruik van sites van derden.

X. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen?

44. Wij streven ernaar alle persoonsgegevens te beschermen door passende en adequate fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen te nemen in overeenstemming met onze interne veiligheidsprocedures en de toepasselijke wetgeving. Deze veiligheidsmaatregelen variëren op basis van de vertrouwelijkheid van de informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan en de huidige stand van de techniek. Daarbij laten wij ons leiden door de huidige stand van de techniek, de aard en de omvang van de gegevensverwerking en het risico dat de respectieve verwerking inhoudt voor de persoonlijkheid of de grondrechten van de betrokkenen.

45. Wij streven ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Honderd procent veiligheid van de gegevensoverdracht of -opslag kan echter niet worden gegarandeerd.

46. Als u inloggegevens voor onderdelen van onze website van ons hebt ontvangen of aangemaakt (bijvoorbeeld onze Reseller Area of MyZund), bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van deze inloggegevens om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw account.

47. Als u met ons communiceert via e-mail of online formulieren, wordt de gegevensuitwisseling niet versleuteld. Hetzelfde geldt als we u antwoorden per e-mail sturen. In deze gevallen is de vertrouwelijkheid niet gegarandeerd. E-mails - in principe snel, betrouwbaar en goedkoop - worden gedistribueerd en doorgestuurd naar verschillende computers. Dit betekent dat er vele manieren zijn om deze berichten op te slaan, te analyseren en aan te passen. Om deze reden zijn niet-versleutelde e-mails niet geschikt voor het verzenden van vertrouwelijke informatie naar Zünd. In dit verband wijst Zünd alle aansprakelijkheid af. Vertrouwelijke informatie moet per post of via andere beveiligde communicatiekanalen naar Zünd worden gestuurd.

48. Klanten die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt, mogen hun persoonsgegevens niet aan Zünd doorgeven zonder toestemming van een bevoegde volwassene.

XI. Kan dit privacybeleid worden aangepast?

49. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken delen van dit privacybeleid aan te passen, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Wij zullen dergelijke wijzigingen op geschikte wijze communiceren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De nieuwste en geldige versie is altijd beschikbaar op de website.

XII. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

A) INFORMATIE- EN GEGEVENSSTROMEN, TRANSPARANTIE EN DOCUMENTATIE

Zünd heeft alle informatie- en gegevensstromen, alsmede het bezit van informatie en gegevens netjes gedocumenteerd. U kunt deze desgewenst bij Zünd inzien. In dat geval, of als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid of u andere privacygerelateerde kwesties met ons wilt delen, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via e-mail(privacy@zund.com)of schriftelijk contact met ons opnemen op het volgende adres:

Zünd Systemtechnik AG, Industriestrasse 8, 9450 Altstätten, Zwitserland.

50. Onze vestiging in Duitsland is onze vertegenwoordiging op het gebied van gegevensbescherming in de EU. Neem contact op met de contactpersonen via e-mail of schriftelijk:

Zünd Deutschland GmbH, Langenweg 34, 88131 Lindau, Germany, infodeutschland@zund.com

Zünd Systemtechnik AG
Industriestrasse 8
9450 Altstätten
privacy@zund.com

Zund America, Inc.
8142 S 6th Street
Oak Creek, WI 53154
infous@zund.com

Zund Asia, Ltd.
Room 911, 9/F.
Eastern Harbour Centre
28 Hoi Chak Street
Hongkong
infoasia@zund.com

Zund Benelux BV
Meerheide 109
5521 DX Eersel
Netherlands
infobenelux@zund.com

Zund India Pvt. Ltd.
50 Bhupasandra Main Road - NTI Layout
RMV Extension 2nd Stage
Vinayaka Layout, Bhoopasandra
Bangalore, KA 560 094
infoindia@zund.com

Zund Italia S.r.l.
Via Italia 1
24030 Valbrembo
infoitalia@zund.com

Zund Asia (Bangkok) Ltd.
28, 1st & 3rd Floor
Prawet, Prawet
Motorway Road
Bangkok 10250 Thailand
infobkk@zund.com

Zund UK Ltd.
Acuta House
Works Road
Letchworth Garden City
Hertfordshire, SG6 1LN
salesuk@zund.com

Zünd Deutschland GmbH
Langenweg 34
88131 Lindau
Duitsland
infodeutschland@zund.com

Zünd Österreich GmbH
Steyrer Strasse 56
3350 Haag
infoat@zund.com

Zund France SA
14 rue de Flandres,  
94400 Vitry sur Seine
E-Mail

Zund Ibérica SA
CL Ribes 36 BJ
08013 Barcelona
E-Mail

Zund Brasil
Rua Caiapós, 703
CEP 06460-110 Tamboré, BR-Alphaville/SP
infobrasil@zund.com

Laatst gewijzigd: 01-02-2024

Neem contact op!