ZST-Aussenansicht-Blumen

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

1. Verklaring over gegevensbescherming van Zünd Systemtechnik AG

Opdat Zünd Systemtechnik AG uw internetdiensten klantgericht en inhoudelijk correct kan aanbieden, moet het bedrijf klantgegevens kunnen verzamelen en gebruiken. Zünd Systemtechnik AG behandelt klantgegevens vertrouwelijk en houdt zich aan de bepalingen van de Zwitserse wetgeving t.a.v. gegevensbescherming (DSG: Bundesgesetz über den Datenschutz, bondswet betreffende de gegevensbescherming; VDSG: Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz, verordening bij de bondswet betreffende de gegevensbescherming).

De volgende uiteenzettingen bieden informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld.

1.1 Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Zünd Systemtechnik AG verzamelt op verschillende manieren gegevens. Sommige persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u zich registreert. Bij de registratie wordt u door Zünd Systemtechnik AG gevraagd naar uw naam, adres, e-mailadres en andere persoonlijke gegevens. Behalve bij registratie vragen wij soms ook op andere momenten naar persoonlijke gegevens, bijv. wanneer u gebruik maakt van aanvullend aanbod of wanneer u een probleem rapporteert bij onze dienst. Wanneer u contact opneemt met Zünd Systemtechnik AG, slaan wij een gegevensset op met deze correspondentie. Zünd Systemtechnik AG vraagt gebruikers van tijd tot tijd om deel te nemen aan enquêtes voor onze interne statistieken. Altijd als Zünd Systemtechnik AG persoonlijke gegevens verzamelt, wordt een koppeling naar deze verklaring over gegevensbescherming vermeld. Zünd Systemtechnik AG voert intern onderzoek uit ten aanzien van de interesses en het gedrag van gebruikers op basis van de gegevens die ons door registratie en uit onze server-protocolgegevens (zogenaamde logboekbestanden) ter beschikking staan. Wij doen dit om onze gebruikers verbeterde diensten aan te kunnen bieden. Dit onderzoek wordt op geïntegreerde basis samengesteld en geanalyseerd. Let erop dat adverteerders of website-exploitanten met koppelingen naar ons aanbod persoonlijke gegevens van u kunnen verzamelen. De informatiehandelingen van derden die beschikken over koppelingen naar Zünd Systemtechnik AG of die via een koppeling op ons internetportaal toegankelijk zijn, maken geen deel uit van deze verklaring over gegevensbescherming.

1.2 Voor welke doeleinden worden persoonlijke gegevens verzameld?

1.2.1 Algemeen

Zünd Systemtechnik AG verzamelt en gebruikt klantgegevens om diensten klantgericht en inhoudelijk correct aan te kunnen bieden. Zünd Systemtechnik AG verzamelt persoonlijke gegevens vooral voor identificatie-, facturerings- en marketingdoeleinden. Door registratie voor het gebruik van diensten gaat de klant akkoord met het gebruik van diens persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden door Zünd Systemtechnik AG. De gegevens kunnen met name gebruikt worden voor aankondigingen van evenementen, wedstrijden en enquêtes en voor informatie over diensten en producten van Zünd Systemtechnik AG en diens partners. Dit geldt in het bijzonder voor e-mailadressen via welke Zünd Systemtechnik AG van tijd tot tijd contact opneemt met de klant. Zünd Systemtechnik AG neemt met mate contact op. Wanneer u daarmee niet akkoord gaat, kunt u hiertegen per e-mail aan compliance@zund.com bezwaar maken. Door de persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt (zoals geslacht, geboortejaar) is het mogelijk voor ons om op uw interesses afgestemde inhoud en reclame te leveren. Daarmee proberen wij een betere, klantgerichte dienst te leveren en hopen wij op tevredenheid en een langdurige klantenbinding. Adverteerders kunnen Zünd Systemtechnik AG hun marketingmateriaal sturen en het type publiek aangeven dat zij willen bereiken (bijv. mannen boven de 35). Zünd Systemtechnik AG toont de reclame (banners) aan gebruikers die voldoen aan dit criterium. De adverteerder heeft daarbij geen toegang tot de accountgegevens van individuele personen.

1.2.2 Webtracking

Op www.zund.com worden voor marketingdoeleinden op basis van de algemene voorwaarden geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen over het surfgedrag van bezoekers van de website; dit gebeurt ten behoeve van de statistische analyse van onze website. Deze gegevens worden door middel van zogenaamde 'cookie'-tekstbestanden op uw computer opgeslagen. Zo kunnen wij het surfgedrag in geanonimiseerde vorm analyseren. Zoals uit welke stad de websitebezoeker komt, welk type browser en welk besturingssysteem deze gebruikt en welke pagina's hij/zij tijdens de internetaanwezigheid heeft bezocht. Een directe relatie met de persoon kan daarbij niet worden gelegd. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor verbetering van het aanbod. Daarom worden alle IP-adressen afgekort, zodat IP-adressen alleen in geanonimiseerde vorm verwerkt worden. Een ander gebruik of doorgifte aan derden gebeurt niet. De opslag van de gegevens vindt voor onbepaalde tijd plaats.

1.2.3 Retargeting

Deze website gebruikt op het internet retargeting-technologie. Hiermee kan elke internetgebruiker die al interesse voor onze winkel en onze producten heeft getoond, gericht van advertenties worden voorzien. Het invoegen van reclamemateriaal gebeurt bij retargeting op basis van op cookies gebaseerde analyse van eerder gebruiksgedrag. Uiteraard worden hierbij geen naar personen herleidbare gegevens opgeslagen en eveneens uiteraard gebeurt het gebruik van retargeting-technologie onder naleving van de geldende wettelijke gegevensbeschermingsbepalingen.

Merk op dat bezwaren (opt-out) in de vorm van een cookie worden bijgehouden. Wanneer u alle cookies op uw computer wist, wordt ook deze opt-outcookie gewist. Wanneer u daarom ook daarna bezwaar wilt maken tegen geanonimiseerde gegevensverzameling door webtracking, moet u opnieuw de opt-outcookie plaatsen. De opt-outcookie wordt per browser en per computer ingesteld.

1.2.4 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee analyse mogelijk is van het gebruik van de website. De door de cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van de website worden over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van IP-anonimisering op onze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese economische ruimte afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de website-activiteiten en om andere diensten te leveren aan de website-exploitant die te maken hebben met de ondersteuning van website en internetgebruik.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen met een instelling in uw browsersoftware; wij wijzen er echter op dat u in dat geval misschien niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van onze website.

U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookie geleverde en naar uw gebruik van de website verwijzende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de invoegtoepassing die u vindt onder de volgende koppeling: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. U kunt het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op de volgende koppeling te klikken. Dan wordt een opt-outcookie ingesteld dat in de toekomst het verzamelen van gegevens bij uw bezoek van deze website voorkomt:

<a href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics uitschakelen</a>

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en onder https://www.google.nl/intl/nl/policies/. Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();“ is aangevuld om geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

1.3 Welke gegevens worden aan derden doorgegeven en voor welke doeleinden?

Zünd Systemtechnik AG geeft zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen geen persoonlijke gegevens van de gebruiker/klant door. Zünd Systemtechnik AG behoudt zich echter het recht voor om informatie en persoonlijke gegevens te bewerken en aan bevoegde civiele en strafrechtvervolgingsautoriteiten door te geven om te voldoen aan toepasselijk recht, verordeningen, rechtshandelingen en strafrechtelijk onderzoek.

1.4 Welke keuzemogelijkheden voor bewerking van zijn/haar gegevens heeft de gebruiker?

Zünd Systemtechnik AG biedt de klant nieuwe aanbiedingen per e-mail. Wanneer de klant daarmee niet akkoord gaat, kan hij hiertegen per e-mail aan info@zund.com bezwaar maken.

1.5 Welke mogelijkheden tot correctie, bijwerken en verwijderen heeft de gebruiker?

Elke gebruiker kan zijn/haar accountgegevens op elk moment bewerken door middel van zijn/haar aanmelding en wachtwoord. Wend u, voor alle andere problemen bij het aanmelden en als u uw account wilt verwijderen, tot info@zund.com.

1.6 Welke rechten heeft de gebruiker?

Elke klant heeft het recht om zijn/haar account conform punt 5 in deze verklaring te bewerken en zo nodig te verbeteren. Wettelijk heeft de gebruiker de volgende rechten: recht op informatie, recht op weigering tot doorgifte, meldingsrecht, recht op verwijderen van de persoonlijke gegevens. De gebruiker dient schriftelijk bij Zünd Systemtechnik AG, Industriestrasse 8, 9450 Altstätten (Zwitserland) beroep te doen op deze rechten. Voeg een kopie van uw identiteitskaart of paspoort toe ter identificatie. Zünd Systemtechnik AG behoudt zich het recht voor om voor het leveren van de gegevens een deel van de ontstane bewerkingskosten in rekening te brengen indien (1) de vragende persoon in de twaalf maanden voor het verzoek de gewenste informatie al heeft gekregen en er geen legitiem belang bij een nieuwe informatieverstrekking kan worden aangetoond; indien (2) het verstrekken van de gegevens zeer arbeidsintensief is. Het aandeel in de kosten bedraagt maximaal 300 Zwitserse franken.

1.7 Welke veiligheidsmaatregelen zijn toegepast om de persoonlijke gegevens te beschermen?

Zünd Systemtechnik AG neemt veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van informatie en persoonlijke gegevens te voorkomen. Uw account-gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord zodat alleen u toegang hebt tot deze persoonlijke gegevens. Geef uw wachtwoord aan niemand door. Meld u volledig af bij uw account als u klaar bent met uw werkzaamheden. Zorg ervoor dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. Overdracht over het internet is nooit volkomen veilig. (zie vraag 8) Zodra wij de gegevens hebben ontvangen, beveiligen wij de informatie op passende wijze in onze systemen. Regels voor wachtwoordbeveiliging: kies een geschikt wachtwoord (geen makkelijk te raden of gebruikelijke woorden of getallen). Idealiter gebruikt u letters en cijfers door elkaar gecombineerd. Bovendien is het raadzaam om het wachtwoord regelmatig te wijzigen.

1.8 Zijn e-mailinzendingen veilig?

Wanneer u met ons communiceert per e-mail (of formulier), worden de verzonden gegevens niet versleuteld. Datzelfde geldt wanneer wij u ons antwoord per e-mail toesturen. In deze gevallen is vertrouwelijkheid niet gegarandeerd. E-mails zijn weliswaar snel, betrouwbaar en goedkoop, maar worden via vele computers doorgegeven. Daarom zijn er vele mogelijkheden om berichten op te slaan, te analyseren en te veranderen. E-mail in onversleutelde vorm is ongeschikt om vertrouwelijke informatie te versturen naar Zünd Systemtechnik AG.

1.9 Contact

Wend u, bij vragen over ons gegevensbeschermingsbeleid, tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (compliance@zund.com).