Software+Mind
Terug naar overzicht

Mind

Modulaire softwarebouwstenen voor uw specifieke vereisten

MindCUT Studio Production V5

De Mind-software is modulair opgebouwd. Het basispakket MindCUT Studio bevat alle essentiële functies voor de verschillende procesfasen van de textiel- en leerverwerking. Met verschillende aanvullende opties kunt u de software tot individuele pakketten samenstellen.

Softwarebouwstenen voor leer snijden

Automatic Material Capture Contour Automatic Leather Capture Add-on Interactief rangschikken Automatisch rangschikken voor leer Automatisch rangschikken voor synthetisch materiaal
Ledererfassung

Exact vastleggen van de leercontouren met een camera.

Softwarebouwstenen voor textiel snijden

Gegevensimport Materiaalkeuze Nesten Snijwerk Sorteren
Mind-Textil+Datenimport
  • Opdrachtbeheer via de taakwachtrij
  • Tijdplanningsweergave in de taakwachtrij
  • Deelparameters

MindGEST-product- en -procesbeheer

Met MindGEST combineert u opdrachtplanning, vormgeving, productie en rapportage, waarbij u de kosten voortdurend in de gaten kunt houden. De product- en procesgegevens zijn voor alle fasen van het productieproces bruikbaar:

MindCUT Model Importer MindGEST PDM-gegevensbestand MindGEST PDM Explorer
product_data_managemanet_mindGEST

Import en classificatie van geometriegegevens en automatische verdere verwerking volgens individueel gedefinieerde regels

Mind Part Scan

De softwareoplossing MindCAD PartScan is een complete digitale oplossing voor snelle en betrouwbare digitalisering van sjablonen en snijdelen. Volledige integratie in zowel gedeeltelijke alsook volledig geautomatiseerde productieomgeving.

Mind PartScan Monitor
Neem contact op!