Met MindGEST combineert u opdrachtplanning, vormgeving, productie en rapportage, waarbij u de kosten voortdurend in de gaten kunt houden. De product- en procesgegevens zijn voor alle fasen van het productieproces bruikbaar:

MindCUT Model Importer

Import en classificatie van geometriegegevens en automatische verdere verwerking volgens individueel gedefinieerde regels.

MindGEST PDM Database

Gegevensbank voor het opslaan van gedigitaliseerde materialen, rangschikkingen, snijcontouren enz.

MindGEST PDM Explorer

Toegang tot de MindGEST-gegevensbank vanaf een extra/externe werkplek.